Smittevern

THERMO følger myndighetens retningslinjer for å unngå smitte av Covid-19. Om vi må innstille en reise, vil deltakerne få sitt tilgodebeløp tilbakebetalt.

Vi har et godt samarbeid med våre samarbeidspartnere for å trygge oss om at de kan ta imot våre gjester, og samtidig begrense smittespredning. Hoteller og spisesteder må følge myndighetene retningslinjer. Våre busser vaskes nøye som alltid, innfor hver tur.

Deltakelse på eget ansvar Thermo til sammen med sine samarbeidspartnere vil ta vare på våre gjester så godt vi kan, men deltakelse skjer på eget ansvar. Bruk munnbind der det er pålagt, nys å host i armhulen samt vask hendene ofte. Det er viktig å ta hensyn til sine medreisende og følge FHI’s smittevernregler.

Våre turer vil bli gjennomført etter gjeldene smittevernregler med hensyn til avstander og antall deltagere.

Oppdateringer av reiseråd og retningslinjer, kan skje med kort varsel. Dette gjelder også ved eventuelle lokale smitteutbrudd.