Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen gir opplysninger om hvilke personopplysninger som samles inn, hvordan opplysningene, hvordan opplysningene samles inn og hvilke rettigheter du har dersom personopplysninger om deg er registrert hos oss. All behandling av personopplysninger skall følge det til enhver tid gjeldene personvernregelverket, her under de krav som følger av GDPR og personopplysningsloven. Personvernerklæringen omfatter Thermo Tours AS.

Personopplysninger er alle former for informasjon som direkte eller indirekte kan henføres til en fysisk, levende person. Dette gjelder for eksempel navn, personnummer, adresse, e-postadresse og telefonnummer. Thermo Tours AS samler inn personopplysninger på flere måter, men først og fremst direkte fra brukeren.

Det er frivillig å avgi personopplysninger til oss, og du har ingen plikt til å oppgi personopplysninger. Men skal vi kunne håndtere deg som kunde eller bruker av våre tjenester, og holde deg orientert om våre tjenester og produkter, har vi behov for å innhente og lagre visse opplysninger om deg.

Når du bestiller en reise hos oss på nett eller pr. telefon samler vi inn personopplysninger om deg for å kunne fullføre bestillingen. Dette kan være opplysninger som navn, alder og kjønn for alle reisende i bestillingen, samt adresse og andre kontaktopplysninger. Vi samler inn andre personopplysninger som du selv velger å oppgi. Dette kan være opplysninger om allergier eller helsetilstand, eller andre opplysninger om deg eller andre personer med på reisen eller i bestillingen. Når du reiser med oss, samler vi også inn opplysninger om reisen. Dette er, i tillegg til opplysningene ovenfor, bestillingsnummer, reisemål og evt. hvilke andre tjenester du velger å bestille i forbindelse med reisen.

Hvis du velger å abonnere på et nyhetsbrev, samler vi inn navn, postnummer, e-postadresse og telefonnummer. Vi bruker personopplysningene dine til å sende deg dette. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (a). Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke til slik bruk. Vi lagrer personopplysningene inntil du selv velger å avslutte abonnementet.  Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare vil lagres i henhold til lovens krav.

Dersom vi har mottatt e-postadressen eller telefonnummeret i forbindelse med bestillinger hos oss, kan vi bruke disse til å informere deg om lignende tjenester og produkter som kan være av interesse for deg. Dersom du ikke ønsker dette, kan du når som helst gi beskjed ved å sende en epost til info@thermotours.no.

Ved bestilling og kjøp hos oss i ulike sammenhenger hender det at en person oppgir personopplysningene om én eller flere andre personer som skal reise sammen. Vi forutsetter at den som legger inn opplysningene har samtykke fra samtlige til å oppgi slik informasjon. Hvis det ikke er du selv, men noen andre, som har opprettet en bestilling som omfatter deg, innhenter vi personopplysningene dine fra den personen som bestiller. Det samme gjelder hvis noen andre har kontaktet oss på vegne av deg.

Personopplysninger som lagres

Vi lagrer følgende personopplysninger om våre kunder; Navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse. Der det er nødvendig for gjennomføring av en reise gjelder det også fødselsdato, oppgitte opplysninger om helse som er nødvendig (eks. allergier, gangbesvær etc.) Evt. også annen informasjon som oppgis og som er nødvendig for å levere reisen slik det er avtalt. Når du velger å avgi denne type informasjon samtykker du også til at vi behandler disse i tråd med denne erklæringen.

 Grunnlaget for behandlingen

Informasjon om navn, adresse, telefon, e-postadresse og evt. andre innsamlede opplysninger benyttes for å oppfylle kjøpsavtalen og den bestilte reisen. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6 (b). Opplysningene benyttes også til å gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kjøp via e-post, telefon og SMS. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (a).

Du kan når som helst takke nei til å motta slik informasjon fra oss, men der det er nødvendig for å oppfylle avtalen vil vi allikevel gi slik informasjon. (Eks. endring av avreisetider etc. på en reise)

Vi bruker kundeopplysningene til utsendelse av tilbud om nye reiser. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (a). Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke til slik bruk.

Det kan også hende at vi behandler personopplysningene dine for å oppfylle andre lovpålagte krav og bestemmelser, for eksempel knyttet til sikkerhet og bokføring.

 Hvem behandler dine personopplysninger

Våre ansatte behandler dine personopplysninger i sitt daglige arbeid, for å kunne levere våre tjenester. For å kunne oppfylle våre forpliktelser etter avtalen utleveres nødvendige opplysninger også til våre samarbeidspartnere som f.eks. busselskaper, hoteller, besøksmål & spisesteder. Kun nødvendige opplysninger for den enkelte leveranse utleveres.

Sletting av personopplysninger

Thermo Tours AS følger god skikk i reisebransjen. Vi lagrer personopplysningene dine så lenge som det kreves for formålet med behandlingen. Vi lagrer alle personopplysninger vi samler inn i kundedatabasen vår. I kundedatabasen lagres personopplysninger og reisehistorikk. Ved eventuelle klager eller tvistesaker kan dine personopplysninger bli lagret lenger om nødvendig.

Rettigheter for den registrerte

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du har også rett til ikke å være gjenstand for en avgjørelse som utelukkende er basert på automatisert behandling som har rettsvirkning for, eller på tilsvarende måte i betydelig grad, påvirker deg. Du kan lese mer om innholdet i dine rettigheter på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no.

Spørsmål eller anmodninger om innsyn i opplysninger som er registrert om deg eller utøvelse av andre rettigheter, kan sendes via en epost til oss. Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg – og ikke noen som gir seg ut for å være deg. Du kan til enhver tid trekke tilbake eventuelle samtykker til behandling av dine personopplysninger.

Dersom du mener at vi behandler personopplysninger i strid med regelverket kan du også rette en klage til Datatilsynet (www.datatilsynet.no).

Innhenting av informasjon ved bruk av vår nettside og applikasjoner

Når du besøker nettsiden vår, registrerer vi informasjon om deg i en såkalt cookie eller informasjonskapsel, og i noen tilfeller IP-adressen din. En cookie er en liten tekstfil som lagres i internminnet til nettleseren din. Når du besøker nettsiden vår, vil du få mulighet til å godkjenne eller avvise bruken av informasjonskapsler. Dersom du velger ikke å akseptere bruken av cookies, kan det føre til at nettsiden ikke fungerer optimalt. De aller fleste moderne nettsider benytter informasjonskapsler (cookies) i dag.

Videre innhenter og lagrer vi opplysninger fra eventuelle bestillings- og kontaktskjemaer du fyller ut. Disse opplysningene lagres lokalt i din nettleser som «cookies» og til en viss grad i våre databaser. Dette for å levere den tjenesten du har bestilt og bistå deg slik du ønsker, samt for å forbedre tjenestene våre og for å forebygge svindel. Dersom du ønsker å bli kontaktet av oss, må du i våre skjemaer registrere kontaktopplysninger. Med kontaktopplysninger mener vi i hovedsak navn, telefon, adresse og e-post.

Innhenting av informasjon fra våre brukere på vår nettside

På nettstedet logger vi helt anonymt informasjon om alle besøkende. Til dette benytter vi oss blant annet av Google Analytics. Denne informasjonen kan ikke spores tilbake til deg som enkeltperson.

Dette er noe vi gjør for bedre å kunne forstå hvordan våre brukere benytter nettstedet og slik kan vi tilpasse sidene optimalt til deg som bruker. Vi benytter informasjonskapsler (heretter cookies) der informasjonen lagres i en informasjonskapsel på din PC. Dette er helt standard prosedyre og noe de aller fleste nettsteder gjør.

Normalt sett er de fleste nettlesere stilt inn til å godta cookies. Vi gjør oppmerksom på at du kan slette cookies ved å følge instruksjonene for sletting av informasjonskapsler i din nettleser. Du finner informasjonen om dette i “Hjelp”-funksjonen i nettleseren din. Vær oppmerksom på at å begrense tilgangen til cookies kan påvirke funksjonaliteten på nettstedet vårt.

Google Analytics

Google Analytics cookien er en førsteparts cookie. Den er innstilt til å slettes automatisk etter 24 måneder hvis du ikke returnerer til nettstedet. Du kan reservere deg mot bruk av cookies fra Google Analytics her. Google Analytics cookies blir opprettet så snart du besøker et nettsted der en gyldig sporingskode er implementert. Semway benytter analyseverktøyet Google Analytics for å studere trafikk, bruksmønstre og trender på nettsiden. Dataene som samles inn brukes for å optimalisere brukeropplevelsen og tilpasse innholdet på nettsiden. I henhold til Googles retningslinjer for bruk av Google Analytics samles det ikke inn personlig informasjon om brukerne. Dataene som samles inn lagres på Googles servere. Du kan lese mer om hvordan Google samler inn og beskytter data her.

Google Display Advertising

DoubleClick cookien er en tredjeparts cookie som medfører at tredjepartsleverandører, medregnet Google, viser egne målrettede annonser på en rekke nettsteder på internett som er del av Google sitt innholdsnettverk. Dette er også kjent som remarketing og du kan lese mer om fordelene med remarketing her. Dette brukes for å tilpasse annonser for brukere basert på interesser og tidligere nettstedsbruk. Denne målrettingen bidrar til en mer relevant markedsføring for deg som bruker. I henhold til Google sin personvernpolitikk samles det ikke inn eller brukes informasjon som kan brukes til å identifisere individer. Sensitiv informasjon som helseinformasjon og religiøs tro kan heller ikke brukes.

Facebook

For at du som bruker skal få tilrettelagt for relevante annonser på Facebook samles det inn informasjon ved hjelp av cookies. Dette spores anonymt, slik at ingen personlig identifiserende informasjon vil bli samlet inn. Du kan enkelt slå av cookies i din nettleser, og sørge for at Facebook ikke viser deg annonser basert på dine nettvaner ved å melde deg av her.

Endringer i vår personvernerklæring

Denne personvernerklæringen ble sist oppdatert 21.10.2022. Vi forbeholder oss retten til å endre den fra tid til annen og oppfordrer deg til å gjøre deg kjent med innholdet i erklæringen med jevne mellomrom.

Kontaktinformasjon

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sendes skriftlig til følgende adresse:

E-post: info@thermotours.no

Thermo Tours AS
Guderudgata 1
1830 Askim